Viatge als confins del món

Documental
Realitzat per Roberto Fontolan i Emma Neri amb ocasió del 50è aniversari del moviment