Escola de comunitat

Què és

L'Escola de Comunitat és l'eina educativa fonamental per qui participa en el moviment. Consisteix en la meditació personal d’un text, seguida d’una reunió comunitària. Aquest treball és com una “escola”: el mètode rau en comparar la proposta cristiana i la pròpia vida, per comprovar com la fe respon a les necessitats de l'home en tots els aspectes de la realitat. Hom participa lliurement i es proposa dur a terme en els entorns d'estudi i de treball. En general, les reunions es fan amb una periodicitat setmanal.