Escola de comunitat

Què és

L’Escola de comunitat és un instrument educatiu que permet desenvolupar l’experiència de la trobada que hom fa amb el carisma pel que fa a la consciència i l’afecte. Consisteix en la lectura i la meditació personal d’un text que es proposa a tot el Moviment, seguida de diferents trobades comunitàries. La tasca es concep precisament com una escola: primer de tot cal la voluntat d’aprendre; en segon lloc, la seriositat i sinceritat de contrastar-se amb la pròpia experiència per poder comunicar allò que el misteri de Déu opera en cadascú, és a dir, per testimoniar el propi canvi. Els textos indicats normalment són del fundador Luigi Giussani o bé del seu successor Julián Carrón. La participació és lliure i es proposa de fer als ambients d’estudi i de feina. Les trobades generalment tenen una periodicitat setmanal.