Laics i religiosos

«Aquell esdeveniment, que va a canviar la vida del fundador, va "ferir" també la de molts dels seus fills espirituals, i va donar lloc a les múltiples experiències religioses i eclesials que formen la història de la vostra basta i articulada experiència» (Benet XVI, 24 de març de 2007).

Del carisma de Luigi Giussani han nascut lliures agregacions d'adults amb la finalitat d¡ajudar-se a viure el cristianisme en la seva condició vocacional específica: laics, religiosos i religioses, sacerdots diocesans i sacerdots missioners; són formes que permeten «viure d'una manera profunda i actualitzada la fe cristiana [...] amb una espontaneïtat i una llibertat que permeten noves i profètiques realitzacions apostòliques i missioneres»
(Benet XVI, 24 de març de 2007).

Fraternitat de CL
És l'agregació més representativa, reconeguda com Associació universal de fidels per el Consell Pontifici de Laics, l'11 de febrer de 1982. Fundada i presidida per Luigi Giussani fins que morí, va ser guiada durant el període 2005-2021 per Julián Carrón, elegit president per la Diaconia central com a successor del fundador. Actualment, el president de la Franternitat de CL és Davide Prosperi, que n’era el vicepresident des del 2011. Avui, entre els seus grups i comunitats repartides per tots els continents, CL reuneix prop de seixanta mil persones. La Fraternitat va néixer de la experiència d'aquells que, un cop acabada la universitat, volien viure també en la seva vida adulta la pertinença a la Església en una dimensió comunional, seguint el carisma de Luigi Giussani.
L'adhesió preveu una regla essencial d'ascesis personal: moments quotidians d'oració, la participació en trobades de formació espiritual, entre ells els Exercicis espirituals i els retirs, el compromís en sostenir, fins i tot econòmicament, les iniciatives caritatives, missioneres i culturals que promou i sosté la Fraternitat mateixa.
(cfr. Luigi Giussani, La obra del Movimiento. La fraternidad de Comunión y Liberación, 2002)

L'adhesió preveu una regla essencial de formació i ascesis personal

Memores Domini
L'associació laica Memores Domini neix l'any 1964 amb la denominació de "Grup Adult". Va ser aprovada l'any 1988 per la Santa Seu com Associació eclesial privada universal. Formen part d'aquesta associació persones de CL que persegueixen una vocació d'entrega total a Déu vivint en el món i que es comprometen en la missió vivint la feina com el lloc de la memòria de Crist, practicant els consells evangèlics -obediència, pobresa y virginitat- en continuïtat amb la tradició de l'església, tal i com els va ensenyar Luigi Giussani. Els Memores Domini viuen comunitàriament en "cases" per a sostenir-se en la memòria de Crist.

Fraternitat Sacerdotal de los Missioners de Sant Carles Borromeu
«Aneu per tot el món a portar la veritat, la bellesa i la pau, que es troben en Crist Redentor».

Són les paraules de Joan Pau II al Moviment el 1984, L'any següent neix, per iniciativa del sacerdot Massimo Camisasca, la Fraternitat Sant Carles Borromeo, reconeguda l'any 1999 com a institut de Dret Pontifici. Una cominitat de joves sacerdots al servei de la missió cristiana, disponibles per a qualsevol lloc del món, segons el que requereixin les necessitats de l'esglèsia y la vida del Moviement
www.sancarlo.org


«Aneu per tot el món a portar la veritat, la bellesa y la pau que es troben en Crist Redentor»

Missioneres de Sant Carles Borromeo
Les Missioneres de Sant Carles Borromeo van néixer l'any 2005 a partir del desig d'algunes noies de compartir els ideals de la Fraternitat de Sant Carles i de viure el carisma de Mn. Giussani segons una vida religiosa.
L'any 2007 van ser reconegudes per Mons. Gino Reali com a Associació de fidels. Les Missioneres de Sant Carles professen els vots de virginitat, pobresa i obediència i vesteixen l'hàbit com pertinença a Crist. Estan animades pel desig de dur al món la comunió que comparteixen a les cases on viuen, i viuen segons diferents encàrrecs i tasques que puguin servir per anunciar Crist present, especialment per educar en la fe.
www.missionariesancarlo.org

Congregació de les Germanes de la Caritat de l'Assumpció
Als anys seixanta algunes joves de CL entren a l'ordre de les Germanetes de l'Assumpció, fundada a França pel pare Esteve Pernet en el segle XIX: Luigi Giussani hi havia reconegut una sintonia amb el seu mode d'entendre i viure la vida cristiana. D'aquest institut neix el 1993 la Congregació de les Germanes de la Caritat de declarar a Giussani fundador de l' institut juntament amb el pare Pernet. El cor del seu servei son les famílies, a través d'un treball d'assistència a malalts, a nens amb dificultats i els ancians. El 2005 la Santa Seu va confirmar la decisió de les Germanes de la Caritat de declarar a Luigi Giussani fundador de l'Institut juntament amb el pare Pernet.

Fraternitat Sant Josep
Reuneix a persones que decideixen entregar total y definitivament la seva vida a Crist en la virginitat, segons els consells evangèlics de pobresa, castedat i obediència, cadascú romanent en la seva pròpia circumstància de vida personal i condició de treball, conscients que «el Baptisme i la Confirmació poden ser suficients per fonamentar una entrega total a Crist i a l'església» (cfr. don Giussani, Litterae, n. 6/1989).

Per saber-ne més escriviu a:
info@clonline.es