Don Giussani (Foto Fraternidad CL)

EL SENTIT RELIGIÓS. PRESENTACIÓ A MADRID

El dilluns 8 de maig a l'Espacio Pablo VI de Madrid: un diàleg amb el teòleg Javier Prades sobre el famós llibre de Mn. Giussani, reeditat amb pròleg de l’aleshores card. Bergoglio
Stefano Filippi

Quan el 1998 es va presentar a Buenos Aires El sentit religiós, de Mn. Luigi Giussani, l’aleshores arquebisbe Jorge Mario Bergoglio va dir: «El sentit religiós no és un llibre d'ús exclusiu per als qui s'adhereixen al moviment; tampoc ho és només per als cristians o els creients. És un llibre per a qualsevol home que es prengui seriosament la seva pròpia humanitat». I va afegir: «Goso dir que avui dia la qüestió que més ens cal afrontar no és tant el problema de Déu, de l'existència de Déu, del coneixement de Déu, sinó el problema de l'home, del coneixement de l'home i de trobar en l’home mateix les empremtes que hi va deixar Déu per trobar-se amb ell». El futur papa Francesc centrava així una qüestió que el teòleg americà Reinhold Niebuhr havia resumit amb aquestes paraules: «res és tan incomprensible com la resposta a una pregunta que no ha estat mai formulada». Precisament a la pregunta humana –a l'exigència de bellesa, justícia, significat, realització–, al seu origen: tal com es desperta i es troba amb la resposta que cerca, està dedicat El sentit religiós, un dels llibres més coneguts de Mn. Giussani.

Properament, aquest volum serà el contingut de l’Escola de comunitat, l'eina educativa fonamental per qui participa en el moviment. Consisteix en la meditació personal d’un text, seguida d’una reunió comunitària. Aquest treball és com una “escola”: el mètode rau en comparar la proposta cristiana i la pròpia vida, per comprovar com la fe respon a les necessitats de l'home en tots els aspectes de la realitat. Hom participa lliurement i es proposa dur a terme en els entorns d'estudi i de treball.

Aprofitant l’avinentesa, s'ha reeditat el llibre a Ediciones Encuentro i el pròleg d'aquesta nova edició és el text de la ponència a Buenos Aires del cardenal Bergoglio. El sentit religiós és el primer volum del “Curs bàsic de cristianisme”, on Giussani resumeix l'itinerari del seu pensament i la seva experiència. El llibre identifica en el sentit religiós l'essència de la raó i l'arrel de la consciència humana. El sentit religiós se situa, segons Giussani, en l'experiència elemental de tot home, on el jo es pregunta pel significat de la vida, de la realitat, de les coses que succeeixen. De fet, la realitat és el que activa els darrers interrogants sobre el significat exhaustiu de l'existència.

El contingut del llibre coincideix amb aquestes preguntes i amb algunes respostes. Giussani guia el lector per descobrir aquest sentit original de dependència que és l'evidència més gran i suggeridora per a l'home de tots els temps. A l'últim capítol, Giussani planteja la hipòtesi de la revelació, que el Misteri insondable prengui la iniciativa i es doni a conèixer tot sortint a l’encontre de l'home. El cristianisme té a veure amb el sentit religiós perquè es proposa com a resposta imprevisible, però totalment raonable, al desig humà de viure descobrint i estimant el propi destí. El mateix Giussani resumeix així aquest recorregut: «Quina és la fórmula per fer l'itinerari que condueix cap al significat últim de la realitat? Viure el que és real».

La nova Escola de comunitat es va presentar el dilluns 8 de maig a l'Espacio Pablo VI de Madrid amb Mn. Javier Prades, rector de la Universitat eclesiàstica San Dámaso de Madrid i professor de Teologia dogmàtica, i Jesús Carrascosa, responsable de CL a Espanya. Aquesta trobada es va retransmetre en directe a diverses ciutats espanyoles, i també es va seguir a Amèrica Llatina.