Els apòstols Joan i Pere al sepulcre buit de Giovanni Francesco Romanelli, 1640. © Los Angeles County Museum of Art.

EL VÍDEO DEL CARTELL DE PASQUA

Els apòstols Joan i Pere al sepulcre buit, en una obra del segle XVI de Giovanni Francesco Romanelli, acompanyen aquest any les paraules de L. Giussani

Al capdavall, tothom, sigui jove o no, desitja el mateix: saber de cor que la vida és positiva, que el sentit de la vida és positiu.

Que «Crist ha ressuscitat» és la confirmació de la bondat de les coses, és la proclamació amorosa de la realitat. Sense la resurrecció de Crist només queda una opció: el no-res.

Com a ressuscitat, Crist és present d’un cap a l’altre de la història. L’Esperit de Jesús, és a dir, del Verb encarnat, esdevé experimentable gràcies a la seva força redemptora, que salva l’existència de tot home i de la història, a través del canvi radical que provoca en qui s’hi topa i el segueix, com Joan i Andreu.

Luigi Giussani