Protección de menors

La protección de menores y personas vulnerables

El Reglament preparat per la Fraternitat de Comunió i Alliberament, la composició de la Comissió constituïda per al trienni 2020/22, la carta apostòlica en forma de "motu proprio" Vos estis lux mundi del papa Francesc, la carta de Julián Carrón a la Fraternitat de Comunió i Alliberament