Protecció dels menors

La protecció dels menors i de persones adultes vulnerables

El Reglament preparat per la Fraternitat de Comunió i Alliberament, la composició de la Comissió, la carta apostòlica en forma de "motu proprio" Vos estis lux mundi del papa Francesc, la carta de Julián Carrón a la Fraternitat de Comunió i Alliberament