Huellas Núm. 10, novembre de 2022

La carta al Papa

Milà (Itàlia) 20 d'octubre

Sant Pare:
L'audiència que ens va concedir amb motiu de centenari del naixement de Mn. Luigi Giussani ha estat un dels fets més significatius de la història del moviment de Comunió i Alliberament. La paternitat, l'afecte i l'abraçada amorosa que ens va brindar han omplert els nostres cors d'una alegria incommensurable.
Per això, Sant Pare, vull agrair-li les seves paraules, que ens han confirmat en un camí de santedat que el nostre poble en pes vol recórrer, tot seguint el carisma que l'Esperit Sant va concedir a Mn. Giussani. Les seves paraules són un estímul per continuar en el camí que hem emprès i un gran reclam a la responsabilitat de servir junts l'Església. La seva intervenció, tan intensa i personal, també ens ha permès identificar-nos una vegada més amb l'experiència espiritual de Mn. Giussani, amb la seva percepció de l'esdeveniment de Crist i amb la seva passió missionera.
Finalment, vull agrair-li també l'energia, el temps i l'entusiasme que ha prodigat fent un recorregut més llarg per la plaça de Sant Pere per saludar els fidels que s’hi aplegaven.
Sant Pare, en nom de tot el moviment de CL, vull manifestar-li la nostra devota filiació, en obediència a les seves indicacions, amb la seguretat que seguint-vos, “dolç Crist a la terra”, romanem en el camí que ens ha preparat el Senyor.

Amb infinita gratitud,

Davide Prosperi