COMUNICACIÓ DE PROSPERI SOBRE LA CARTA DEL CARDENAL FARRELL

El missatge del President a la Fraternitat sobre la carta del Prefecte del Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida del 22 de febrer, amb algunes notes interpretatives i consideracions sobre el pas que l'Església demana al moviment
Davide Prosperi

Benvolguts amics:
La diaconia central de la Fraternitat va reunir-se el 19 de març i va prendre nota del contingut de la carta que el cardenal Farrell em va enviar el passat 22 de febrer. ‘Executiu de la Fraternitat, després d’haver-la estudiat en la seva primera reunió hàbil, havia decidit sotmetre-la a la Diaconia del mes de març.

La carta del cardenal requereix l’assoliment dels canvis introduïts per l'Església: a mesura que per la nostra part van sorgint preguntes concretes, per part del Dicasteri anem rebent respostes precises que ens ajuden a comprendre del tot el marc legal de la situació i, per tant, allò que se’ns demana.
M’interessa molt que tots sapigueu què ha succeït. Voldria resseguir amb la màxima transparència els fets esdevinguts des de la publicació del Decret General sobre les Associacions Internacionals de Fidels i la dimissió de Mn. Carrón. De fet, en comunicacions anteriors he esmentat algunes coses que després, en part, han resultat inexactes perquè jo mateix, juntament amb tots els membres de la diaconia, havíem interpretat el nostre mandat com un servei de curta durada.
M’haureu de perdonar que exposi precisions de caràcter "jurídic", però abans de res m'agradaria donar-vos unes claus interpretatives, tal com m'han indicat els nostres experts canonistes, sobre les tres comunicacions rebudes pel cardenal Farrell després de la renúncia de Carrón. (...)

Descarrega el pdf complet de la comunicació de Davide Prosperi