Filippo Santoro

EL PAPA NOMENA SANTORO DELEGAT ESPECIAL DELS MEMORES DOMINI

Publiquem el comunicat de la Santa Seu sobre el canvi en la conducció de l'Associació, amb el nomenament de l'arquebisbe de Taranto

El Sant Pare Francesc, en consideració a l’experiència dels Memores Domini i reconeixent en el seu carisma una manifestació de la gràcia de Déu, ha disposat un canvi en la direcció de l’Associació, i nomena Mons. Filippo Santoro, arquebisbe de Tàrent, el seu Delegat especial.

A partir del 25 de setembre de 2021, el Delegat especial assumirà temporalment, ad nutum de la Seu Apostòlica i amb plens poders, el govern de l'Associació, per tal de custodiar-ne el carisma i preservar la unitat dels seus membres. Simultàniament, cessa l’actual govern general de l'Associació.

El Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida ha nomenat el P. Gianfranco Ghirlanda, S.J., Assistent pontifici per a les qüestions canòniques relacionades amb l’esmentada Associació.