DICASTERI DELS LAICS. LA CARTA DE CARRÓN A LA FRATERNITAT

El president de CL informa els inscrits i amics del moviment sobre els passos que s'han donat i que s'hauran de realitzar per complir el Decret dirigit a les associacions i moviments de fidels
Julián Carrón

Benvolguts amics,
com sabeu, després de la publicació del Decret general del Dicasteri pels Laics, la Família i la Vida, sobre l’exercici del govern dins de les associacions internacionals de fidels, vaig posar-me en contacte immediatament amb el Prefecte del Dicasteri, el Cardenal Farrell, i vaig comunicar-li la nostra total voluntat de seguir les seves indicacions. Per això, us vull informar dels passos realitzats fins ara i dels que pretenem emprendre en aquesta direcció.

En les darreres setmanes, l'Executiu de la Fraternitat, juntament amb alguns canonistes experts, ha iniciat una intensa reflexió sobre els requisits normatius necessaris per regular la durada dels mandats en l’òrgan de govern central de la Fraternitat i les modalitats de participació pel nomenament dels membres de la Diaconia central i del seu President.

Des de bon començament, hem volgut compartir amb el Dicasteri els acords a què hem arribat en aquesta tasca i per aquest motiu, aquests dies, Roberto Fontolan, el director del Centre Internacional de CL i, a més, membre del mateix Dicasteri, s’ha reunit amb el cardenal Farrell.

Durant el diàleg, molt cordial, s’ha aprofundit en alguns aspectes de les noves normes, s’han aclarit els temps que cal seguir en aquest procés que afecta totes les realitats associatives laiques, i s’ha remarcat com n’és d’important l'Assemblea que el Dicasteri ha convocat pel dia 16 del proper mes de setembre, a la qual estan convidats els representants de tots els moviments, associacions i noves comunitats.