El sentit de la caritativa

El quadern amb les meditacions de Luigi Giussani per descobrir el valor de la seva proposta educativa en la caritativa, tant pel que fa al contingut com al mètode

FINALITAT
I
Abans que cap altra cosa, partim del fet que l’interès pels altres és una exigència de la nostra pròpia naturalesa.
Quan descobrim quelcom bell en la nostra vida, ens sentim empesos a comunicar-ho als altres. Quan veiem persones que estan pitjor que nosaltres, ens sentim empesos a ajudar-les en allò que puguem. Aquesta necessitat és tan original, tan natural, que la portem dintre, fins i tot abans de ser-ne conscients, i amb raó l’anomenem llei de l’existència.
Nosaltres anem a la «caritativa» per satisfer aquesta necessitat.
(...)