Pasqua 2019. El cartell de CL

El detall d'un fresc del segle XIII de l'església de santa Margarida, a Laggio di Cadore (Itàlia). Representa Crist i els apòstols. És la imatge que, enguany, acompanya una cita de Giussani.

Els que el seguien, els deixebles que van seguir-lo, eren tan desvalguts com tu o com jo; tanmateix comportaven una novetat a l'esperança. La certesa del tot nova o la realitat en que van convertir-se es trobava en aquella Presència que tenien davant seu. Es tracta de la contemporanenat d'aquesta Presència amb mi, amb el fills, amb tots aquells que han de néixer en l'esdevenidor. Aquesta és la victoria que conquereix el món, la novetat absoluta: la presència divina en la historia! Continuo sent tan miserable com sempre, pero amb Crist soc abundós. El meu encís, és a dir, la possibilitat d'estimar-me, es deu a aquesta Presència. És només la seva companyia el que fa que m'acabi estimant. De fet, l'afecte que un es té només pot testimoniar-se si s'és portador d'aquest missatge; amor per un mateix que és, alhora, amor pels altres.
Luigi Giussani

  • El cartell de Pasqua 2019
    El cartell de Pasqua 2019