Luigi Giussani: un testimoni creïble en els nostres ambients

Homilia de Mons. Sergi Gordo en l’Eucaristia en ocasió del XIV aniversari de la mort de don Luigi Giussani i del XXXVII reconeixement pontifici de la Fraternitat de Comunió i Alliberament

Deixem, amics i amigues, que sigui la Paraula de Déu la que ens il·lumini, orienti i parli sempre, també avui i ara.

Us voldria recordar aquestes tres coses:

1. La centralitat de Jesucrist en la nostra vida cristiana i la necessitat de donar-ne un testimoni creïble en els nostres ambients.
2. Mostrar-vos com això és el que va fer don Luigi Giussani, el vostre estimat fundador, i com ho ha reconegut l’Església sobretot en les paraules del papa emèrit Benet XVI.
3. Finalment acabaré amb una referència al nostre Pla Pastoral Diocesà.1. La centralitat de Jesucrist

La centralitat de Jesucrist en la nostra vida està molt present en les lectures d’avui, sobretot en la segona lectura, que és un fragment de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint: “Recordeu amb quines paraules us vaig anunciar la Bona Nova. Primer de tot us vaig transmetre el mateix que havia rebut, és a dir, que Crist, com deien les Escriptures, morí pels nostres pecats, que fou sepultat i que al tercer dia, com deien ja les Escriptures, ressuscità”. Pau, un gran apòstol de Crist sobretot per als no jueus, i que rebé una revelació del mateix Crist, aquí es manifesta deutor d’una tradició, de quelcom que ha rebut i que, havent-ho rebut, ho transmet amb fidelitat en la seva obra d’evangelització. (...)