Notícies - 2011

Construir en temps de crisi

Actualitat

En la perspectiva assenyalada per Giussani se situa aquesta contribució de Comunió i Alliberament que oferim a tothom, en aquest temps d’eleccions, per tal de promoure un diàleg que afavoreixi la recuperació del nostre país.