Reconèixer a Crist

La lliçó de Don Giussani en els Exercicis espirituals dels universitaris de Comunió i Alliberament. Rímini 1994